Φυσικά. Απευθυνθείτε στον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να βρείτε πληροφορίες σε εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και βιβλία που καλύπτουν τα σχολικά μαθήματα. Επιπλέον μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες μέσω διαδικτύου. Τέλος μπορείτε να δακτυλογραφήσετε και να εκτυπώσετε την εργασία σας, χρησιμοποιώντας τα μηχανήματα της Βιβλιοθήκης.