Βεβαίως. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης, για να γράψουν την εργασία τους, να περιηγηθούν στο διαδίκτυο, να στείλουν κάποιο e-mail, ή να χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή του Κέντρου Πληροφόρησης, αρκεί να τηρούν τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης και τις οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου.