Με την εγγραφή του, κάθε μέλος αποκτάει ένα κωδικό στο ηλεκτρονικό σύστημα της Βιβλιοθήκης. Σε αυτόν τον κωδικό μπορεί να δανείζεται τρια βιβλία για 15 μέρες.