Ανανέωση δανεισμού για άλλες 15 μέρες μπορεί να γίνει είτε με επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, είτε τηλεφωνικά.