Σε αυτή την περίπτωση το μέλος θα πρέπει να αντικαταστήσει το υλικό, αγοράζοντας και φέρνοντας στη Βιβλιοθήκη ένα ίδιο βιβλίο ή κάποιο άλλο ανάλογου περιεχομένου, αν έχει εξαντληθεί ή δε μπορεί να βρεθεί στο εμπόριο, σε συνεννόηση πάντα με τον υπεύθυνο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.