Αν το βιβλίο που ζητάτε είναι δανεισμένο μπορείτε να μπείτε στη λίστα αναμονής και να σας τηλεφωνήσουμε όταν αυτό επιστραφεί. Αν ζητάτε κάποιο βιβλίο που δεν υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, μπορείτε να μας το προτείνετε και αν κριθεί σκόπιμο θα προστεθεί στη συλλογή μας.