Ο ηλεκτρονικός κατάλογος είναι μια βάση δεδομένων, όπου βρίσκεται καταχωρημένο όλο το υλικό της βιβλιοθήκης . Είναι βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού της Βιβλιοθήκης.