Δώστε προσοχή στις πληροφορίες τόσο για την τοποθεσία όσο και για τη διαθεσιμότητα του υλικού. Επίσης για τον εντοπισμό του βιβλίου στο ράφι πρέπει να σημειώσετε τον ταξινομικό αριθμό του, ο οποίος αποτελείται από τρία έως έξι αριθμητικά στοιχεία και τρία γράμματα.