Χειμερινό Ωράριο Λειτουργίας

  • Δευτέρα: 9:00-15:00 (1ος όροφος & Ισόγειο)
  • Τρίτη : 1ος όροφος 9:00-19:00 & Ισόγειο 9:00-15:00
  • Τετάρτη: 1ο όροφος & Ισόγειο 9:00-15:00
  • Πέμπτη-Παρασκευή : 9:00-15:00 (1ος όροφος & Ισόγειο)
  • Σάββατο: 9:00-13:00 (1ος όροφος)