Η  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας δέχεται εκπαιδευτικές
επισκέψεις σχολείων κατόπιν επικοινωνίας μέσω e-mail (vivlchal@sch.gr).

Οι επισκέψεις των σχολείων θα είναι ωριαίες και θα πραγματοποιούνται
κάθε: Πέμπτη 9.30-10.30 π. μ. ή 11.00-12.00 π. μ..