Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, κατόπιν της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020), αναστέλλει τη λειτουργία της για το χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως και 30/11/2020. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό. Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του κοινού, θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 22210-22031). Επίσης, παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων έως την επανέναρξη λειτουργίας της.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.