Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας, αλλά και της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, υλοποιήθηκαν τρία σημαντικά έργα:

  • πραγματοποιήθηκε ψηφιοποίηση 24 μικροφίλμ εφημερίδων τοπικού τύπου,που διαθέτουμε στην Ευβοϊκή Συλλογή, με στόχο τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου.

  • δημιουργήθηκε ψηφιακό αποθετήριο το οποίο περιλαμβάνει 8.757 τεύχη από 49 τίτλους τοπικών κυρίως εφημερίδων και περιοδικών, όπως: Πανευβοϊκόν Βήμα, Εύριπος, Ευβοϊκός Κήρυξ, Παλίρροια κλπ.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα πλέον να αναζητήσει ή να πλοηγηθεί σε αυτά με βάση διάφορα κριτήρια (όπως: τίτλος εντύπου και ημερομηνία έκδοσης), στην παρακάτω διεύθυνση https://digital.vivlchalkida.gr ή μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.vivlchalkida.gr, καθώς και να μελετήσει, κατόπιν αδείας της Βιβλιοθήκης, τα ψηφιακά τεύχη των εντύπων.

Για όλους τους τίτλους παρέχονται στοιχεία, τα οποία είναι σε φάση περαιτέρω εμπλουτισμού, που αφορούν στην ιστορία των εντύπων, όπως: εκδότης, ιδιοκτήτης, διευθυντής κλπ.

  • ολοκληρώθηκε η μετάπτωση των δεδομένων του ηλεκτρονικού καταλόγου, από το Βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ στο KOHA, το οποίο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα και υποστηρίζεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.Με τη μετάβαση αυτή, η Δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, με σκοπό την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών.