14/4/2016
Τελικά είναι όλα τα φίδια κακά???Ο Βαμάρ,πάντως που γνωρίσαμε εμείς μόνο κακός δεν ήταν.