Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα του Ν. Ευβοίας έχει εντάξει στις δραστηριότητές της, τις οργανωμένες επισκέψεις – ξεναγήσεις των Δημοτικών σχολείων.

Με την καθοδήγηση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την βιβλιοθήκη, την ανάγνωση, το βιβλίο, την πληροφορία και τις νέες τεχνολογίες.

Κοινά για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, κατάλληλα διαμορφωμένα για τις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι τίτλοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

  • Το παιχνίδι της προσομοίωσης
  • Το Αλφαβητάρι της Βιβλιοθήκης
  • Το αλφαβητάρι της ποίησης
  • Αποθησαυρίζοντας τους στίχους που με συγκινούν
  • Παρουσιάζω το βιβλίο που διάλεξα
  • Είμαστε Ευβοείς
  • Οι θεοί του Ολύμπου
  • Αναζητώ βιβλία στην ιστοσελίδα