Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα του Ν. Ευβοίας έχει εντάξει στις δραστηριότητές της, τις οργανωμένες επισκέψεις – ξεναγήσεις των Δημοτικών σχολείων.

Με την καθοδήγηση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την βιβλιοθήκη, την ανάγνωση, το βιβλίο, την πληροφορία και τις νέες τεχνολογίες.

Κοινά για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, κατάλληλα διαμορφωμένα για τις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι τίτλοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

  • Με τον Melvil Dewey στη Βιβλιοθήκη: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωριμίας με τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

  • Πού πάνε οι ιδέες όταν τις ξεχνάμε;

  • Πού πάνε οι λέξεις όταν δεν τις ακούμε πια;
    Παντού, πουθενά ή όπου να ΄ναι;