Τίτλος:  Περιγραφή της πόλεως Χαλκίδος
Συγγραφέας: Γεώργιος Φιλάρετος
Εισαγωγή – Μεταγραφή χειρογράφου – Απόδοση στη νεοελληνική: Ιωάννης Ρίζος
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 2022
Φυσική Περιγραφή: 96 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Στα κύματα της τάξης και της θάλασσας
Συγγραφέας: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 2021
Φυσική Περιγραφή: 110 σ., 21 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Ανθολογία Ευβοέων Ποιητών
Συγγραφέας: Ανδρέας Σ. Ιωάννου
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 2008
Φυσική Περιγραφή: 125 σ., 18 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Ποιήματα – Η Σιωπή των ουρανών – Ναδίρ – Ίσιδα
Συγγραφέας: Καλλιόπη Σκαρίμπα
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 2008
Φυσική Περιγραφή: 127 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Μια ματιά στην ζωή μου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μ. Καλλίας
Δημοσίευση: Εκδόσεις Καστανιώτη
Έτος: 2003
Φυσική Περιγραφή: 172 σ., 25 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Ανθολόγιο διηγήματος και ποίησης Ε’
Πρόλογος: Ευάγγελος Τσονίδης
Συγγραφέας: 5ος Διαγωνισμός διηγήματος & ποίησης
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 2003
Φυσική Περιγραφή: 198 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Ανθολόγιο διηγήματος και ποίησης Δ’
Πρόλογος: Ευάγγελος Τσονίδης
Συγγραφέας: 4ος Πανελλήνιος διαγωνισμός διηγήματος & ποίησης
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1999
Φυσική Περιγραφή: 204 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: ΑΝΥΠΑΡΧΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Συγγραφέας: Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
Δημοσίευση: Εκδόσεις Διάμετρος
Έτος: 1998
Φυσική Περιγραφή: 100 σ., 23 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Ανθολόγιο διηγήματος και ποίησης Γ’
Πρόλογος: Ευάγγελος Τσονίδης
Συγγραφέας: 3ος Διαγωνισμός διηγήματος & ποίησης
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1997
Φυσική Περιγραφή: 204 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Ανθολόγιο διηγήματος και ποίησης Β’
Πρόλογος: Ευάγγελος Τσονίδης
Συγγραφέας: 2ος Πανελλήνιος διαγωνισμός διηγήματος & ποίησης
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1996
Φυσική Περιγραφή: 192 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Ανθολόγιο διηγήματος και ποίησης Α’
Πρόλογος: Ευάγγελος Τσονίδης
Συγγραφέας: 1ος Διαγωνισμός διηγήματος & ποίησης
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1995
Φυσική Περιγραφή: 159 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ
Συγγραφέας:  Σούλα Παπαγεργοπούλου – Ιωαννίδη
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1995
Φυσική Περιγραφή: 352 σ., 25 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Το χνάρι του αστερία
Συγγραφέας:  Δημήτρης Διακομόπουλος
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1995
Φυσική Περιγραφή: 62 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Περιδιάβαση σε Πρόσωπα και Γεγονότα από την Πολιτιστική Ιστορία της Έυβοιας
Συγγραφέας: Ελένη Γούτου – Φωτοπούλου
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1992
Φυσική Περιγραφή: 75 σ., 25 x 35 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Κ. Χ. Μώρος  “Ο σατιρικός καθρέφτης της προπολεμικής Χαλκίδας”
Συγγραφέας: Άγγελος Γ. Μαντάς
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1991
Φυσική Περιγραφή: 188 σ., 21 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Ο Νίκος Σκαλκώτας ως συνθέτης μουσικής για πιάνο σόλο
Συγγραφέας: Κωστής Δεμερτζής
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1991
Φυσική Περιγραφή: 190 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Επισείουσα ανέμου
Συγγραφέας:  Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: 1989
Φυσική Περιγραφή: 30 σ., 21 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Γιώργος Οικονομίδης
Πρόλογος: Τάσος Καλαθέρης
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκιδας
Έτος: 1989
Φυσική Περιγραφή: 24 σ., 25 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Negroponte
Πρόλογος: Τάσος Καλαθέρης
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκιδας
Έτος: 1989
Φυσική Περιγραφή: 80 σ., 24 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Τιμή στον Κωνσταντίνο Καλλία
Πρόλογος: Καίτη Λυμπερίου – Βαλούση
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκιδας
Έτος: 1990
Φυσική Περιγραφή: 24 σ., 25 εκ.
Τιμή: 10€

Τίτλος: Γλυπτική – Σχέδια – Ζωγραφική
Συγγραφέας:  Α. Καραχάλιος
Δημοσίευση: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Έτος: χ.χ.
Φυσική Περιγραφή: 208 σ., 29 εκ.
Τιμή: 10€