Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας συνεχίζει τις οργανωμένες επισκέψεις – ξεναγήσεις των σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 προγραμματίζοντας ως εξής και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα επισκέψεων

Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών επισκέψεων εξαρτάται από τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη συνεργασία των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Αρχικά επιλέγεται κάποιο από τα προσφερόμενα προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό ο αριθμός των μαθητών να μην υπερβαίνει τα 25 παιδιά λόγω ανεπαρκούς χωρητικότητας. Μετά τον τηλεφωνικό προγραμματισμό της επίσκεψης συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό φόρμα επιβεβαίωσης (επισυνάπτεται) και αποστέλλεται υπογεγραμμένη στη Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Ιδιαίτερα παρακαλούμε να μας ενημερώνετε εγκαίρως για τυχόν ακυρώσεις επισκέψεων, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε άλλα σχολειά που βρίσκονταν σε αναμονή.

Αναλυτικά τα προγράμματα που υλοποιούνται υπό τον συντονισμό της βιβλιοθήκης είναι τα παρακάτω:

«Γνωρίζω την Βιβλιοθήκη της πόλης μου» Βιωματική ξενάγηση και σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφωμένο ανά τάξη.

Β. Για τις τάξεις που έχουν επισκεφτεί την Βιβλιοθήκη ξανά:

Νηπιαγωγείο, Α΄και Β΄ Δημοτικού:

<<Άκου ένα Βιβλίο…!>> : Ανάγνωση παραμυθιών/ βιβλίων και δράσεις βασισμένες στις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος και των εικαστικών.

Γ΄& Δ΄ Δημοτικού:

<<Για φαντάσου…με ένα βιβλίο>>: Τα βιβλία γίνονται αφετηρία για δράση, ζωγραφική, παντομίμα, και γνώση.

Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού:

<<Περιπέτειες στον κόσμο του Βιβλίου>>: Γνωρίζουμε βιβλία που μας ταξιδεύουν, μας μαθαίνουν , μας ευαισθητοποιούν.

Ημέρες επισκέψεων : Τρίτη και Πέμπτη

Ώρες : 9:30 – 11:30

Πληροφορίες:  τηλ. 22210 22031

Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Παναγιώτου Μαρία