Επισκέψεις Γυμνασίων και Λυκείων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας 2013-2014

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού Ευβοίας έχει εντάξει τις οργανωμένες επισκέψεις – ξεναγήσεις των σχολείων.
Για το σχολικό έτος 2013-14 έχουν προγραμματιστεί τα εξής:

Επισκέψεις νηπιαγωγείων & δημοτικών
Έναρξη: 14/10/2013
Ημέρες: Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή
Ώρες: 9.30 -11.30 πμ

Όλα τα προγράμματα στηρίζονται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και είναι προσαρμοσμένα στις ηλικίες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιλέγουν κάποιο από τα προσφερόμενα προγράμματα. Ο έγκαιρος προγραμματισμός και η συνεργασία των εκπαιδευτικών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των επισκέψεων. Δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να προγραμματίσουν από τώρα τις επισκέψεις τους για τα επετειακά και εορταστικά προγράμματα (Χριστούγεννα, 25η Μαρτίου, Πάσχα κλπ)

Πρόγραμμα επισκέψεων:

Α. Για όλες τις τάξεις που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη για 1η φορά: Βιωματική ξενάγηση και σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
1.«Άβαντες στη Βιβλιοθήκη!» (πληροφορίες για εγγραφή μέλους, δανεισμό, χρήση αναγνωστηρίου, με τρόπο βιωματικό)
2.«Το κυνήγι των βιβλιοθησαυρών!» (Εξοικείωση με το χώρο του αναγνωστηρίου των θεματικών περιοχών της βιβλιοθήκης και των βιβλίων της, μέσα από «κυνήγι θησαυρού»)
3.«Το βιβλίο μού αποκάλυψε ότι…» (Βιβλιοπαρουσίαση).

Β. Για τις τάξεις που έχουν επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη ξανά: Προσφερόμενα (εμπλουτισμένα) εκπαιδευτικά προγράμματα 2013-14

Γυμνάσιο
«Τα ζάρια των ιστοριών» (πρόγραμμα δημιουργικής γραφής)
«Παρουσιάζω και.. ανατινάζω το βιβλίο που ανακάλυψα» (Βιβλιοπαρουσίαση και δραστηριότητα δημιουργικής γραφής)
«Αναζητώ βιβλία στην ιστοσελίδα»
«Μαθαίνω την τεχνολογία μέσα από κατασκευές»(κάθε Πέμπτη)
«Μαθαίνω να προσεγγίζω το έντυπο πληροφoριακό υλικό» (εξοικείωση με πηγές σε εφημερίδες, περιοδικά, λεξικό, εγκυκλοπαίδεια)

Λύκειο
«Τα ζάρια των ιστοριών» (πρόγραμμα δημιουργικής γραφής)
«Μια διαφορετική προσέγγιση στη λογοτεχνία» (Δράση βασισμένη στις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος, των εικαστικών και του Artfull thinking )
«Παρουσιάζω και.. ανατινάζω το βιβλίο που ανακάλυψα» (Βιβλιοπαρουσίαση και δραστηριότητα δημιουργικής γραφής)
«Αναζητώ βιβλία στην ιστοσελίδα»
«Μαθαίνω να προσεγγίζω το έντυπο πληροφoριακό υλικό» (εξοικείωση με πηγές σε εφημερίδες, περιοδικά, λεξικό, εγκυκλοπαίδεια)