Επισκέψεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας 2013-2014
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού Ευβοίας έχει εντάξει τις οργανωμένες επισκέψεις – ξεναγήσεις των σχολείων.
Για το σχολικό έτος 2013-14 έχουν προγραμματιστεί τα εξής:

Επισκέψεις νηπιαγωγείων & δημοτικών
Έναρξη: 14/10/2013
Ημέρες: Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή
Ώρες: 9.30 -11.30 πμ

Όλα τα προγράμματα στηρίζονται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και είναι προσαρμοσμένα στις ηλικίες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιλέγουν κάποιο από τα προσφερόμενα προγράμματα. Ο έγκαιρος προγραμματισμός και η συνεργασία των εκπαιδευτικών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των επισκέψεων. Δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να προγραμματίσουν από τώρα τις επισκέψεις τους για τα επετειακά και εορταστικά προγράμματα (Χριστούγεννα, 25η Μαρτίου, Πάσχα κλπ)

Πρόγραμμα επισκέψεων:
Α.Για όλες τις τάξεις που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη για 1η φορά: Βιωματική ξενάγηση και σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
1.«Ο… Αβαντούλης ξεναγείται!»: πληροφορίες για εγγραφή μέλους, δανεισμό, χρήση αναγνωστηρίου, με τρόπο βιωματικό
2.«Οι πειρατές της Βιβλιοθήκης εξορμούν!»: εξοικείωση με το χώρο του αναγνωστηρίου, των θεματικών περιοχών της βιβλιοθήκης και των βιβλίων της, μέσα από «κυνήγι θησαυρού».
3.«Το βιβλίο μού αποκάλυψε ότι…»: Βιβλιοπαρουσίαση.

Β. Για τις τάξεις που έχουν επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη ξανά: Εμπλουτισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για:

Νηπιαγωγείο, Α΄& Β΄Δημοτικού

«Σεντούκι, άνοιξε!»: Ανάγνωση παραμυθιού και δράση βασισμένη στις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος, των εικαστικών και του Artfullthinking.
ή «Το αλφαβητάρι της Βιβλιοθήκης» (πρόγραμμα 2013-14)

Γ΄& Δ΄δημοτικού

«Το αλφαβητάρι της ποίησης» (πρόγραμμα 2012-13)
«Τα ζάρια των ιστοριών» : πρόγραμμα δημιουργικής γραφής
«Παρουσιάζω και.. ανατινάζω το βιβλίο που ανακάλυψα»: Βιβλιοπαρουσίαση και δραστηριότητα δημιουργικής γραφής.
Ταξιδεύω στη χώρα των Μύθων» : μυθολογία για την Γ΄δημοτικού
«Αναζητώ βιβλία στην ιστοσελίδα»
«Μαθαίνω την τεχνολογία μέσα από κατασκευές» (κάθε Πέμπτη)

Ε΄ & Στ΄Δημοτικού

«Το αλφαβητάρι της ποίησης» (πρόγραμμα 2012-13)
«Τα ζάρια των ιστοριών» : πρόγραμμα δημιουργικής γραφής
«Παρουσιάζω και.. ανατινάζω το βιβλίο που ανακάλυψα»: Βιβλιοπαρουσίαση και δραστηριότητα δημιουργικής γραφής
«Αναζητώ βιβλία στην ιστοσελίδα»
«Μαθαίνω την τεχνολογία μέσα από κατασκευές» (κάθε Πέμπτη)