1. Πως μπορώ να γίνω μέλος της Βιβλιοθήκης;

Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα παιδιά μπορούν να γραφτούν στην βιβλιοθήκη με την άδεια των γονιών τους, οι οποίοι πρέπει να τα συνοδεύουν στην πρώτη τους επίσκεψη και εγγραφή τους στη Βιβλιοθήκη, και επομένως θα είναι υπεύθυνοι για την επιστροφή και την καλή [...]