Η Ψηφιακή Συλλογή βιβλίων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας “Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών”. Κριτήρια επιλογής για την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων), ήταν η μοναδικότητα, η σπανιότητα και η ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή αξία.