Προτεραιότητα επίσης δόθηκε στο υλικό της τοπικής εκδοτικής παραγωγής. Τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης μας μπορείτε να τα βρείτε στο Portal των Δημόσιων Βιβλιοθηκών.