Αφήγηση Παραμυθιών

Ο παιδαγωγικός και ψυχαγωγικός ρόλος του παραμυθιού και η θετική επιρροή του  στην κοινωνικο-συναισθηματική  ανάπτυξη και την εν γένει διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού έχει επισημανθεί και αναλυθεί από μελετητές της αναπτυξιακής ψυχολογίας και των επιστημών της αγωγής. Το παιδί μέσω του παραμυθιού καλλιεργεί τη φαντασία του, ταυτίζεται με αρχέτυπες καταστάσεις όπως η σύγκρουση καλού-κακού, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αφήγηση Παραμυθιών.