ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

(ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2023)

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00-15:00