Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας λειτουργεί ως τοπικός πολιτιστικός πυρήνας του νομού Ευβοίας από το 1926 και προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις τη γνώση, την πληροφορία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας:

 • Συγκεντρώνει και οργανώνει μια πλήρη και ενημερωμένη συλλογή από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό έτσι ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης
 • Εξασφαλίζει στους χρήστες της ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία ανεξαρτήτως διακρίσεων
 • Ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα.
 • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις που θα στηρίζουν τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις όπως είναι η έρευνα, η αναζήτηση, η χρήση των πολυμέσων με απώτερο στόχο τη συγκρότηση μιας κοινωνίας νέων αναγνωστών.
 • Παρέχει πληροφορίες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.
 • Παρέχει υλικό για ενημέρωση, πληροφόρηση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για τη δια βίου εκπαίδευση.
 • Παρέχει τα κατάλληλα μέσα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας.
 • Συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου της καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα.
 • Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής της.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει τις εξελίξεις της τεχνολογίας για την καλύτερη, εγκυρότερη και γρηγορότερη προσφορά υπηρεσιών στους αναγνώστες.
 • Χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα για την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης.