Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Χαλκίδας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3149/10.06.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» Υ.Α. 83064/ΙΖ (ΦΕΚ Β/1173/20.08.2013).

Ο Κανονισμός μπορεί να ανανεώνεται ή να αναθεωρείται κατ’ άρθρο ή στο σύνολο του μετά από εισήγηση του Διευθυντή, με απόφαση του Ε.Σ. και την έγκριση του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά Κανονισμό λειτουργίας Δημόσιων Βιβλιοθηκών.

Νομοθεσία

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας λειτουργεί ως τοπικός πολιτιστικός πυρήνας του νομού Ευβοίας από το 1926 και προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις τη γνώση, την πληροφορία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Διαβάστε τον Νόμο για την βιβλιοθήκη όπως ακριβώς είναι στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, πατήστε www.et.gr

Ταξινόμηση Υλικού

Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και κανόνες και περιλαμβάνει: Εισαγωγή – Καταλογογράφηση – Ταξινόμηση – Θεματική ευρετηρίαση – Φυσική επεξεργασία.

Εισαγωγή

Για την εισαγωγή των τεκμηρίων στη Βιβλιοθήκη υπάρχει βιβλίο εισαγωγής, το οποίο είναι σε έντυπη μορφή. Επειδή η Βιβλιοθήκη διαθέτει κάποιες ξεχωριστές συλλογές, υπάρχουν αντίστοιχα βιβλία εισαγωγής για την Σταθερή Συλλογή της Βιβλιοθήκης, για την Κινητή Μονάδα και για το Οπτικοακουστικό Τμήμα.

Κατά την εισαγωγή του κάθε τεκμηρίου στο αντίστοιχο βιβλίο του δίδεται ένας αύξοντας αριθμός εισαγωγής, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε τεκμήριο και το χαρακτηρίζει. Ταυτόχρονα το τεκμήριο σφραγίζεται και ο συγκεκριμένος αριθμός αναγράφεται στη σελίδα τίτλου.

Καταλογογράφηση

Η καταλογογράφηση γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης – Anglo – American Cataloguing Rules – AACR2 (μεταφρασμένη έκδοση). Το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού είναι το ΑΒΕΚΤ 5.6, το οποίο χορηγείται και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα σεμινάρια για την εκμάθηση του προγράμματος και ενημερώνεται τακτικά για τις νέες αναβαθμίσεις.

Ταξινόμηση

Για την ταξινόμηση του υλικού χρησιμοποιείται το ταξινομικό σύστημα Dewey Decimal Classification – DDC) στη μεταφρασμένη του έκδοση ή ακόμη και στην αγγλική έκδοση, ανάλογα με τις απαιτήσεις περιγραφής του τεκμηρίου.

Θεματική ευρετηρίαση

Η θεματική ευρετηρίαση γίνεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης ή τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings).

Φυσική επεξεργασία

Η φυσική επεξεργασία αφορά την προετοιμασία του υλικού προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση από το κοινό. Στην έννοια αυτή εντάσσονται το σφράγισμα των τεκμηρίου, η εκτύπωση και επικόλληση των επισημάτων και bar – code, η τοποθέτηση ετικετών, το ντύσιμο κάποιων βιβλίων, η συντήρηση κλπ.

ISBN

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης ISBN, κατόπιν συνεννόησης με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος.