Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει δύο (2) Κινητές Μονάδες, μία σύγχρονη και μια παλαιότερη, ώστε να ταξιδεύει τη γνώση και την πληροφορία ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του νομού.

Η Κινητή Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως Σχολική και επισκέπτεται τα σχολεία του Νομού Ευβοίας δημιουργώντας δανειστικά κέντρα.

Οι Κινητές Μονάδες υποστηρίζονται από τη Σταθερή τους Βάση, η οποία στεγάζεται σε παράρτημα της Βιβλιοθήκης καθώς και τα βιβλιοαυτοκίνητα, τα οποία ταξιδεύουν στα δανειστικά κέντρα.

Στη Σταθερή Βάση βρίσκεται η κύρια συλλογή των Κινητών Μονάδων (έντυπη και ηλεκτρονική), το αρχείο της, ο ηλεκτρονικός και τεχνολογικός εξοπλισμός της (εκτυπωτές, σαρωτές, ups, Η/Υ, φορητά dvd – players, προτζέκτορας) και γίνεται η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού.

Το νεότερο βιβλιοαυτοκίνητο είναι άρτια εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες και να εξυπηρετεί κατά το μέγιστο δυνατό τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Η λειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης καθώς και η επιτυχία της είναι άμεσα συνυφασμένες με τη συνεργασία της τόσο με τα σχολεία όσο και με τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους η Κινητή Μονάδα ενημερώνει τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης για τις δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει και κατόπιν ξεκινάει η συνεργασία με τα σχολεία.

Οι επισκέψεις των βιβλιοαυτοκινήτων στα σχολεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που καταρτίζεται και κατόπιν κοινοποιείται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης.

Η συχνότητα των επισκέψεων στα δανειστικά κέντρα καθορίζεται από μία σειρά από παράγοντες:

  • H απόσταση του σχολείου από τη Βιβλιοθήκη και κατ’ επέκταση η πρόσβαση του μαθητικού πληθυσμού στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
  • O αριθμός των μαθητών του κάθε σχολείου
  • Oι ανάγκες της σχολικής κοινότητας

Τα τεκμήρια, τα οποία δανείζει η Κινητή Βιβλιοθήκη σε κάθε σχολείο, παραμένουν εκεί για περίπου 2 μήνες, προτού το βιβλιοαυτοκίνητο ξαναπεράσει για να μαζέψει και να δανείσει νέα τεκμήρια. Πριν το πέρας της σχολικής χρονιάς η Βιβλιοθήκη επισκέπτεται τα δανειστικά κέντρα, προκειμένου να συγκεντρώσει το υλικό της και να το προετοιμάσει για το επόμενο έτος.