Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να υποστηρίξετε τη Βιβλιοθήκη μας. Χορηγίες, δωρεές, εθελοντισμός βάσει παραγράφου & 5.3 ΚΑ. Λ. ΒΙΒ. (ΦΕΚ 1173 Β/2003) κ.λ.π.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22210 22031.