Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Χαλκίδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της δωρεάν στα μέλη της.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Τηλ. 22210 22031
Mail: vivlchal@sch.gr