Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας είναι δανειστική. Διαθέτει μια πλούσια συλλογή από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο είναι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού.

Η διαχείριση και ο δανεισμός του υλικού αυτού γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα προγράμματος. Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης.

Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος του δανειστικού τμήματος χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.

Δανεισμός Υλικού

 • Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο είτε για δανεισμό είτε για επιτόπια χρήση. Ο δανεισμός του υλικού είναι δωρεάν.
 • Τα μέλη μπορούν να δανειστούν 4 βιβλία κάθε φορά για 15 ημέρες, με δικαίωμα 2 ανανεώσεων από 10 ημέρες κάθε φορά.
 • Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης βιβλίων που δεν υπάρχουν τη στιγμή ζήτησης. Διατηρείται σειρά προτεραιότητας και το μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά.
 • Δεν δανείζεται το πληροφοριακό υλικο (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, περιοδικά, πολύτομα έργα, η συλλογή της Ευβοϊκής πτέρυγας, η συλλογή Φουσάρα και το Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών).
 • Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, όπως εργασίες φοιτητών, ερευνητικές εργασίες, παρουσιάσεις ευβοϊκών θεμάτων, εργασίες ομάδων της σχολικής κοινότητας, εργασίες στρατιωτικών, επιστημονικών συλλόγων, φορέων πολιτιστικών και πνευματικών, επιτρέπεται ο δανεισμός με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το μέλος που δανείζεται το ή τα βιβλία θα πρέπει να παραδίδει στην Βιβλιοθήκη την Αστυνομική του ταυτότητα για όσο διάστημα διαρκεί ο δανεισμός (όχι πάνω από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες).
 • Το ηλεκτρονικό-Οπτικο-ακουστικό υλικό (CD-Roms, κασέτες) προσωρινά αποκλείεται του δανεισμού και επιτρέπεται η χρήση του μόνο εντός της Βιβλιοθήκης και για διάστημα 30΄ ανά μέλος.
 • Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να επιστρέφουν το υλικό που δανείστηκαν εντός της προθεσμίας και σε καλή κατάσταση. Η καθυστέρηση επιστροφής του δανεισμένου υλικού έχει τις εξής κυρώσεις:
  • Απλή Επισήμανση στο μέλος για καθυστέρηση λίγων ημερών.
  • Χρηματικό πρόστιμο: για τους μαθητές 0,10 λεπτά για κάθε μέρα καθυστέρησης και για τα υπόλοιπα μέλη 0,15 λεπτά.
  • Αναστολή δανεισμού: για 15 ημέρες έως 3 μήνες και / ή την οριστική κατάργηση της κάρτας, όταν επαναλαμβάνεται η καθυστέρηση επιστροφής του υλικού ή γίνεται κατ’ εξακολούθηση.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού, το μέλος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με τον ίδιο τίτλο ή με άλλο της ίδιας θεματικής κατηγορίας με αυτό που καταστράφηκε.