Χρήση των υπηρεσιών του Ασύρματου Δικτύου της Βιβλιοθήκης (WiFi)

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας διαθέτει ασύρματο δίκτυο, το οποίο λειτουργεί μέσω του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης, διευκολύνοντας τους χρήστες της Βιβλιοθήκης να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, ακόμη και αν δεν βρίσκονται στο χώρο του Κέντρου, αλλά στα Αναγνωστήρια της.

Για τη χρήση του ασύρματου δικτύου απαιτείται η εισαγωγή κωδικού (password) από τον υπεύθυνο υπάλληλο στο φορητό υπολογιστή του χρήστη. Οι υπηρεσίες του ασύρματου δικτύου επιτρέπονται μόνο εντός των χώρων της Βιβλιοθήκης και για αποφευχθούν τυχόν διαρροές η Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει στη χρήση των απαραίτητων τεχνολογικών μέτρων.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω οργανισμών στο INTERNET (yahoo, in.gr hotmail κ.λ.π.) που προσφέρουν δωρεάν τέτοια δυνατότητα.
  • Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε πρόγραμμα επικοινωνίας (relay chats) μέσω του MSN Messenger.
  • Η Βιβλιοθήκη δεν παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στου χρήστες των υπολογιστών της.

Κατέβασμα και Σώσιμο Αρχείων (Download & Save)

Η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του Κέντρου Πληροφόρησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του.

Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης:

  • Επιβάλλεται να χρησιμοποιεί καθαρό αποθηκευτικό μέσο.
  • Πρέπει να παραδίδει τον Η/Υ στην κατάσταση που τον παρέλαβε έχοντας φροντίσει να κλείσει (log off) όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησε.
  • Απαγορεύεται ρητά να επεμβαίνει στα μηχανήματα (hardware) και στο λογισμικό (software) του Κέντρου.
  • Επίσης απαγορεύεται το κατέβασμα (downloading) κάθε εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης.