Φωτοτυπίες υλικού

  • Το υλικό της Βιβλιοθήκης φωτοτυπείται με ανάλογη καταβολή του κόστους, αυθημερόν, εφόσον δεν ξεπερνούν τις πέντε (5) σελίδες.
  • ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Α4 & Α3 ασπρόμαυρη, 0,10 λεπτά, Α4 έγχρωμη από εκτυπωτή, 0,70 λεπτά, A4 σάρωση εικόνων, 0,90 λεπτά
  • Φωτοτυπίες άνω των πέντε (5) σελίδων παραλαμβάνονται την επόμενη μέρα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ολόκληρου έντυπου ή ψηφιοποιημένου υλικού της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να φωτοτυπήσουν το υλικό εκτός της Βιβλιοθήκης, αφήνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και επιστρέφοντάς το αυθημερόν.
  • Δεν εκδίδονται φωτοτυπίες από παλαίτυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά και χειρόγραφα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η κατάσταση του υλικού το επιτρέπει, υπάρχει η δυνατότητα ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα, να δοθεί σχετική άδεια από τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης, για φωτογράφηση με την επίβλεψη του προσωπικού πάντα.

Φωτοτυπίες ΦΕΚ

Εκδίδονται φωτοτυπίες από το ηλεκτρονικό-αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου, με χρέωση 0,10 λεπτά τη σελίδα. Η χορήγηση πολυσέλιδων Φ.Ε.Κ. γίνεται με του εξής τρόπους: E-mail(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. CD, που θα προμηθεύσει ο ίδιος ο αναγνώστης ή άλλο αποθηκευτικό μέσο (usb).

Φωτοτυπίες που θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος την επόμενη ημέρα.