Μέλη της Βιβλιοθήκης

  • Κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας.
  • Κάθε πολίτης του Νομού Ευβοίας μπορεί να γίνει μέλος δωρεάν και να δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης.
  • Η κάρτα μέλους εκδίδεται επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά ή το διαβατήριο. Οι εγγραφές των παιδιών γίνονται με τα στοιχεία της ταυτότητας του κηδεμόνα τους. Φοιτητές, στρατιωτικοί, κάτοικοι άλλων περιοχών κ.ά. μπορούν να γίνουν μέλη δωρεάν, βγάζοντας κάρτα ετήσιας διάρκειας. Σε κάθε επίσκεψη το μέλος επιδεικνύει την κάρτα του, προκειμένου να εξυπηρετηθεί από τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης.
  • Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν. Σε περίπτωση απώλειας η επανέκδοση της κοστίζει 1 ευρώ.
  • Τα μέλη πρέπει να ενημερώνουν το προσωπικό για οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, τηλεφώνου, e-mail.
  • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το υλικό που έχει καταχωρηθεί σ’ αυτή.
  • Κάρτες εκδίδονται καθημερινά εντός του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.